Prázdniny jsou tady

Foto hl

Končí 2. den prázdnin, na které jsme se všichni moc těšili. Je čas ohlédnout se za uplynulým školním rokem.
Začínali jsme téměř klasicky. Po dvou „kovidových“ letech bylo i na žácích vidět, že se na své vyučující a spolužáky těšili. Testování a občasnou online výuku už jsme brali jako součást roku, ale v duchu jsme si přáli, aby i tomuto byl konec. Stalo se.
Jenže po chvíli běžného provozu nás dění postavilo před novou výzvu. Začali jsme přijímat ukrajinské žáky, kteří byli rozprostřeni ve třídách 2. stupně. Naši žáci je hezky přijali, věnovali se jim vyučující i paní asistentky. Snaha některých z nich, aby se začlenili do kolektivu nových spolužáků, porozuměli jazyku a mohli se dále vzdělávat, byla obdivuhodná.
Součástí školního roku se opět staly soutěže, společné akce, lyžařský výcvik a výlety. I vzpomínková akce na dr. Miladu Horákovou proběhla v červnu v duchu tradic – za přítomnosti vedení města, veřejnosti, žáků školy i pěveckého sboru, který celý akt oživil.
Slavnostního ocenění vyznamenaných žáků v Ringhofferově vile, které probíhá pod záštitou vedení města, se zúčastnilo 9 žáků 9. ročníku.
No a přišel den poslední – čtvrtek (30. 6. 2022). Hned ráno se v atriu školy shromáždili všichni žáci i pedagogové. Za reprezentaci školy a mimořádnou píli bylo oceněno 41 žáků. Vyhlášen byl i nejoblíbenější učitel školy, který zvítězil v anketě, kterou vyhlásilo Dětské zastupitelstvo Kopřivnice. V naší škole se jím stal Bc. Roman Kalus. A pak už přišly chvíle loučení. Rozloučili jsme se s kolegyněmi, které již nebudou příští školní rok působit v naší škole. Deváťáci zavzpomínali na celé období své školní docházky, poděkovali vyučujícím, vedení školy, co ale bylo obzvlášť milé, nezapomněli ani na vyučující, kteří už u nás neučí. Díky tomu jsme se opět setkali např. s paní učitelkou Borovičkovou a Čajánkovou. Zrovna tak slova díků zamířila k paní sekretářce, paním kuchařkám a správním zaměstnancům. Úsměvy se střídaly se slzami, ale i to k oné chvilce loučení patří. A pak už se vrátili všichni do tříd, kde obdrželi vysvědčení, rozloučili se s třídními učiteli a spolužáky. Poslední oběd ve školní jídelně a hurá na prázdniny…
Ruch ve škole utichl, žáky na chvíli vystřídali pracovníci firmy, která zajišťuje novinku pro příští školní rok – vstup do školy prostřednictvím čipů. Potom už se bude ve škole jen malovat, uklízet a opravovat, aby bylo vše připraveno pro nový školní rok.
Ještě jednou chci poděkovat všem zaměstnancům za celoroční práci. Odpočívejte, nabírejte sílu. Já se na pár týdnů odmlčím a před začátkem nového školního roku vás opět začnu informovat o aktuálním dění ve škole. Tak hezké prázdniny všem.
                                                Ladislava Poledníková

Fotografie, kterými zdokumentoval Ing. Madecký slavnostní chvíle, najdete ve Fotogalerii.

Další aktuality

PHOTO-2024-03-26-20-31-31

Jarní koncert

Jarní koncert kopřivnických sborů a kapel se uskutečnil tradičně před Velikonocemi. Ve dvou dopoledních a jednom večerním koncertě se…