Nenavýšené limity plateb

Banka

Vážení rodiče.
Dne 24. 8. 2022 bylo provedeno stažení inkasních plateb na měsíc září 2022 a bylo zjištěno, že téměř 50 žáků nemá zaplacené stravné z důvodu nenavýšení limitu na Vašem účtu.
Žádáme o zaplacení dlužné částky na účet školní jídelny (0100059851/0800) s uvedením var. symbolu dle oznámení banky o neprovedeném inkasu. 
Strávníci, kteří nemají zaplacené stravné, budou do doby provedení
úhrady vyloučeni ze stravování.

                                                                        Jana Pavlínová
                                                                vedoucí školní jídelny

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ČERVEN 2023

Akce ve školní družině – červen 2023 1. 6. Den plný her 5. 6. BIJÁSEK - Divnosvět 8. 6. Akce “ZDRAVÍ” - 1. oddělení 13. 6. Akce “PROSTŘENO”…