Nenavýšené limity plateb

Banka

Vážení rodiče.
Dne 24. 8. 2022 bylo provedeno stažení inkasních plateb na měsíc září 2022 a bylo zjištěno, že téměř 50 žáků nemá zaplacené stravné z důvodu nenavýšení limitu na Vašem účtu.
Žádáme o zaplacení dlužné částky na účet školní jídelny (0100059851/0800) s uvedením var. symbolu dle oznámení banky o neprovedeném inkasu. 
Strávníci, kteří nemají zaplacené stravné, budou do doby provedení
úhrady vyloučeni ze stravování.

                                                                        Jana Pavlínová
                                                                vedoucí školní jídelny

Další aktuality

1000022952

Škola v přírodě 3. A

Ve dnech 12.-14. 5. byla třída 3. A na škole v přírodě na Kletné. Celý pobyt se nesl v duchu pirátů. Děti soutěžily, hrály pirátské hry a…