Nenavýšené limity plateb

Banka

Vážení rodiče.
Dne 24. 8. 2022 bylo provedeno stažení inkasních plateb na měsíc září 2022 a bylo zjištěno, že téměř 50 žáků nemá zaplacené stravné z důvodu nenavýšení limitu na Vašem účtu.
Žádáme o zaplacení dlužné částky na účet školní jídelny (0100059851/0800) s uvedením var. symbolu dle oznámení banky o neprovedeném inkasu. 
Strávníci, kteří nemají zaplacené stravné, budou do doby provedení
úhrady vyloučeni ze stravování.

                                                                        Jana Pavlínová
                                                                vedoucí školní jídelny

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ÚNOR 2023

Akce ve školní družině – únor  2023  6. 2.  BIJÁSEK - Největší dar 23. 2. Srdce na pravém místě

ŠD obr.www upr

LEDEN 2023

Akce ve školní družině – leden  2023 16. 1.  BIJÁSEK - Dračí princezna 26. 1. Sněhové radovánky