Začátek školního roku 2022/2023 je tady…

Do konce prázdnin, milí žáci, zbývá v tuto chvíli 18 hodin. Vyučující připravili učebny, jsou nachystány klíče od skříněk, čipy, které budou určeny nejen ke stravování, ale také ke vstupu do školy. O tom všem vám řeknou třídní učitelé.
Začínáme tedy zítra (čtvrtek 1. září) v 8.00 h. To se týká školáků i žáků v přípravné třídě. Noví žáci mají na hlavních dveřích napsány třídy, do kterých byli zařazeni. Stejné seznamy najdete i na začátku respiria a u schodů v nové budově.
Žáci 1. tříd přijdou určitě se svými rodiči. Na všechny se moc těší vaše paní učitelky. Budou mít pro vás spoustu informací.
První setkání nebude dlouhé. Na 1. stupni budou žáci končit v 9.30 h. Pokud jsou přihlášeni ke stravování, potom je vyučující odvedou na oběd, který bude vydáván od 9.40 h.
Žáci 2. stupně budou končit po 10.00 h. Také pro ně, jsou-li přihlášeni, budou obědy připraveny. 

 Provoz školní družiny
Žáci, kteří budou docházet do družiny, budou vždy zvonit u dveří (jako doposud), aby měly paní vychovatelky přehled o tom, které děti vstoupily do budovy. Provoz je první dny podřízen délce vyučování žáků v 1. třídách.

čtvrtek 1. 9.
5.50 – 16.00
pátek 2. 9.
5.50 – 8.00
9.40 – 16.00
pondělí 5. 9.
5.50 – 8.00
10.45 – 16.00

Tak zítra na shledanou…

Další aktuality

IMG_20230926_120115

Přespolní běh

Dne 26. září 2023 se v areálu běžeckých tratí na Horečkách ve Frenštátě p. R. uskutečnil závod v přespolním běhu, kterého se ve IV.…