Vzduch pro život

Paleta

Paní učitelka Tománková v poslední době zasílala výtvarné práce našich žáků do několika soutěží. První odezva přišla z celostátní soutěže Vzduch pro život, kde ve III. kategorii zaujala práce naší Sofie Štěpánové. Porota to asi neměla jednoduché, protože do soutěže přišlo více než 1 400 obrázků. O to více potěšilo čestné uznání, které od poroty obdržela právě Sofiina práce Krása křídel. Blahopřejeme.

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ČERVEN 2023

Akce ve školní družině – červen 2023 1. 6. Den plný her 5. 6. BIJÁSEK - Divnosvět 8. 6. Akce “ZDRAVÍ” - 1. oddělení 13. 6. Akce “PROSTŘENO”…

Venkovní

Jsou na místě...

První žáci, kteří odjeli do školy v přírodě s programem, jsou žáci 6. A. A v první zprávě, která přišla ve 13:42 h., paní učitelka píše -…