Vzduch pro život

Paleta

Paní učitelka Tománková v poslední době zasílala výtvarné práce našich žáků do několika soutěží. První odezva přišla z celostátní soutěže Vzduch pro život, kde ve III. kategorii zaujala práce naší Sofie Štěpánové. Porota to asi neměla jednoduché, protože do soutěže přišlo více než 1 400 obrázků. O to více potěšilo čestné uznání, které od poroty obdržela právě Sofiina práce Krása křídel. Blahopřejeme.

Další aktuality

Obrázek WhatsApp, 2023-12-05 v 19.32.53_44631873

Mikuláš ve škole

Žáci nejvyšších ročníků si i letos pro své spolužáky připravili krásný den s Mikulášem, čerty a anděly. Připravili si krásné masky a malé…

Blue Illustrated Christmas Market Instagram Story (1)

Vánoční jarmark

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy 7. prosince od 14 do 17 hodin na tradiční předvánoční jarmark. Čekají na Vás výrobky žáků,…