Změna výše úhrady za neodhlášený oběd

Jídelna

Vážení rodiče.
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování, je zákonný zástupce žáka povinen odhlásit ho ze stravování od 2. dne nepřítomnosti dítěte ve škole. Protože má žák nárok na dotovaný oběd pouze ve dny, kdy je ve škole přítomen, je za neodhlášený oběd v době žákovy nepřítomnosti zpětně požadována úhrada do plné výše ceny oběda, která je stanovena dle kalkulačního listu.
Doplatek za neodhlášený oběd se s platností od 4. září 2023 zvyšuje na 39,-Kč.
                                                                       Jana Pavlínová, vedoucí ŠJ

                  

Další aktuality

1000022952

Škola v přírodě 3. A

Ve dnech 12.-14. 5. byla třída 3. A na škole v přírodě na Kletné. Celý pobyt se nesl v duchu pirátů. Děti soutěžily, hrály pirátské hry a…