Rodičům budoucích prvňáčků a nových žáků - stravování

Přihlášení žáků ke stravování probíhá u vedoucí školní jídelny pí Pavlínové v ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369, tel. 556 811 343 nebo 739 446 833. Přihlásit své dítě ke stravování můžete již v tyto dny (do konce června), vyhnete se tak případnému čekání v měsíci srpnu. Další termíny pro přihlášení budou od pondělí 23. 8. 2021, 10:00 - 15:00 h.

K vedoucí školní jídelny prosím používejte boční vchod od rampy.
První stravné na měsíc září se platí v hotovosti. Zakoupení čipu stojí 70,00 Kč.
Jana Pavlínová

Další aktuality