Školní rok 2021/2022 klepe na dveře

Prázdniny opravdu končí, proto všechny zákonné zástupce dětí a naše žáky informuji o začátku nového školního roku.
Bohužel i tento školní rok začíná s nejrůznějšími omezeními, která musíme respektovat.

Do školy vstupujte a v prostoru školy se pohybujte v rouškách.

Konzultace s vyučujícími si předem domluvte - toto je informace pro zákonné zástupce.

Školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021 v 8:00 h. v kmenových třídách.

Pro žáky přípravné třídy a žáky 1. ročníku to bude samozřejmě slavnostnější okamžik, na který se paní učitelky opravdu pečlivě připravují. Přivítají nejen žáky, ale také jejich rodiče. Po úvodním přivítání proběhnou ihned třídní schůzky, na kterých budou paní učitelky předávat důležité informace a zodpoví vaše dotazy. Přítomny budou také paní vychovatelky ze školní družiny, u kterých je možné závazně přihlásit dítě k docházce.

Žáci 2. - 9. ročníků už naši školu znají, i je přivítají v kmenových třídách třídní učitelé.

DALŠÍ INFORMACE
Seznamy žáků 1. tříd a žáků nových

Rozmístění žáků 1. ročníku a nových žáků do 1. - 9. ročníků najdete na vstupních dveřích školy.

Testování

Žáci 2. - 9. ročníků budou 1. 9. na začátku 1. vyučovací hodiny testováni antigenními testy. Testování žáků přípravné třídy a 1. ročníku proběhne 2. 9. 2021. Další testování podstoupí všichni žáci 6. a 9. 9. 2021.

Testování se netýká žáků, kteří mají řádně dokončené očkování, nebo prodělali COVID-19 a od nemoci neuběhlo 180 dnů, či se prokáží platným negativním testem z odběrového místa.

Pokud byl žák v době 14 dnů před zahájením školního roku v zahraničí a nepatří k osobám očkovaným nebo neprodělal v poledních 180 dnech onemocnění covid-19, je nutné v případě zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy absolvovat nejpozději 14. den po návratu RT-PCR test. Do výsledku testu musí setrvat v domácí izolaci. Do školy pak nastoupí po předložení výsledku testu.

Ochrana dýchacích cest – platnost od 1. 9. 2021

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); žáci do 15 let jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy. Otestovaní žáci absolvují výuku bez ochrany dýchacích cest.

Školní družina

Školní družina bude pro přihlášené žáky v provozu od zahájení školního roku. Ve středu 1. 9. od ukončení vyučování do 16:00 h.

Od 2. 9. již zahájí provoz i ranní družina, a to od 6:00 h.

Školní jídelna

Žáci, kteří mají uhrazeny obědy na měsíc září, se mohou stravovat již 1. září.

Pokud však platba z inkasního účtu neproběhla, nebo si žáci nevyzvedli složenky (asi 10 žáků), obědy jim nebudou vydány.

Proto prosíme rodiče, aby zkontrolovali, zda již platba na účtech proběhla.

Web školy

Webové stránky by měly změnit od 1. 9. svou podobu. Pokud by ihned vše nefungovalo, buďte, prosím, trpěliví. Budeme se snažit „dětské nemoci“ rychle vychytat, stránky zaplnit všemi potřebnými informacemi, na které jste zvyklí, a informovat vás o aktuálním dění ve škole.

Třídní učitelé by v daném případě (výpadku apod.) jistě našli rychle cestu, jak vám důležité informace předat.

Tak ať nám všem ten nový školní rok hezky utíká.

Další aktuality

1000022952

Škola v přírodě 3. A

Ve dnech 12.-14. 5. byla třída 3. A na škole v přírodě na Kletné. Celý pobyt se nesl v duchu pirátů. Děti soutěžily, hrály pirátské hry a…