eTwinning

20240609_153832

Začátkem roku 2024 jsme se rozhodli hledat možnosti, jak se zapojit do cizojazyčných projektů a zalíbil se nám již několik let fungující program Domu zahraniční spolupráce eTwinning.
Co je to eTwinning? Největší komunita škol v Evropě.
Podporuje online spolupráci žáků a učitelů mateřských, základních a středních škol v rámci Evropy i mimo ni. Ta probíhá nejčastěji formou eTwinningového projektu, během kterého dvě nebo více škol z různých zemí realizují za pomoci digitálních technologií vzdělávací aktivitu na dálku.
Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami ...
V březnu se Mgr. Šárka Pisařovicová zúčastnila semináře v Brně a Mgr. Hana Stočková v Havířově, aby získaly co nejvíce informací o tom, jak se do eTwinningového programu zapojit.
Pro začátek se pak rozhodly nevytvářet vlastní projekt, ale využily možnosti přijmout pozvání ke spolupráci na krátkodobém projektu nabízeném jinou zahraniční školou. Od dubna už paní učitelka Mgr. Šárka Pisařovicová společně s žáky z 5. B třídy spolupracuje se školou ve Španělsku.
Velkou radostí pro paní učitelky bylo přijetí žádosti a pozvání obou na mezinárodní Multilaterální eTwinningový seminář do Prahy ve dnech 6. – 8. 6. 2024. Účast na tomto semináři byla pro obě velmi inspirující a přinesla i své ovoce. Podařilo se jim najít shodu v nápadech se 2 školami v Řecku a školou na Slovensku a vytvořit první projekt, který jim byl schválen NSO (National Support Organisation), a na kterém budou v příštím školním roce společně s žáky pracovat.
Mgr. Hana Stočková

Fotogalerie

Další aktuality

IMG_6458

Sebeobrana 2024

V pondělí 27. května v naší škole proběhla v rámci předmětu Výchova ke zdraví dvouhodinová ukázka sebeobrany pro deváté ročníky. Jako…

Most

,,Malovaná písnička"

Máme tady další úspěch našich žáků, tentokrát v krajském kole výtvarné soutěže,,Malovaná písnička". Naši školu reprezentovali 4 žáci z 5. -…