KiVa

KiVa_FR_313

Pozorní čtenáři našich stránek si jistě všimli, že se naše škola zapojila do programu KiVa pro prevenci a řešení šikany, který vznikl 
ve Finsku.

V pondělí 24. 6. proběhlo v pražské rezidenci finského velvyslanectví společné setkání ředitelů škol zapojených do programu. 
Pan Pasi Tuominen, velvyslanec Finska v naší a Slovenské republice, ocenil práci a energii, kterou pedagogové vložili a stále vkládají do implementace a podpory programu KiVa ve svých školách. 

Součástí setkání s panem velvyslancem bylo předání certifikátu programu KiVa ředitelům zapojených škol a diskuze o přenosu dobré praxe ve školním vzdělávání z Finska do ČR. 

Mgr. Jana Neničková

Fotogalerie

Další aktuality