Ředitelské volno

Ředitelka ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice vyhlašuje (dle § 24 školského zákona  č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na den 27. 9. 2021

ř e d i t e l s k é   v o l n o.

Provoz školní družiny

Školní družina bude tento den v provozu od 6.00 – 16.00 h. Pokud máte zájem, aby žák, který do ŠD dochází, byl přítomen i v den ředitelského volna (27. 9.), je nutné ho u paní vychovatelky přihlásit do 20. 9. 2021. Tito žáci, pokud se stravují ve školní jídelně, budou mít zajištěný i oběd. Nemají však nárok na dotovanou stravu, takže je nutno připlatit dětem do 10 let 26,-Kč, dětem nad 10 let 29,-Kč.

 

Provoz školní jídelny

Školní jídelna bude v provozu jen pro žáky, kteří budou 27. 9. přihlášeni do školní družiny. Ostatním žákům budou obědy odhlášeny.

Další aktuality

PHOTO-2024-03-26-20-31-31

Jarní koncert

Jarní koncert kopřivnických sborů a kapel se uskutečnil tradičně před Velikonocemi. Ve dvou dopoledních a jednom večerním koncertě se…