Ředitelské volno

Ředitelka ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice vyhlašuje (dle § 24 školského zákona  č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) na den 27. 9. 2021

ř e d i t e l s k é   v o l n o.

Provoz školní družiny

Školní družina bude tento den v provozu od 6.00 – 16.00 h. Pokud máte zájem, aby žák, který do ŠD dochází, byl přítomen i v den ředitelského volna (27. 9.), je nutné ho u paní vychovatelky přihlásit do 20. 9. 2021. Tito žáci, pokud se stravují ve školní jídelně, budou mít zajištěný i oběd. Nemají však nárok na dotovanou stravu, takže je nutno připlatit dětem do 10 let 26,-Kč, dětem nad 10 let 29,-Kč.

 

Provoz školní jídelny

Školní jídelna bude v provozu jen pro žáky, kteří budou 27. 9. přihlášeni do školní družiny. Ostatním žákům budou obědy odhlášeny.

Další aktuality

VAŘÍME

Stravování

Vážení rodiče, část zaměstnanců školní jídelny se příští týden vrátí, proto od 26. 9. obnovíme stravování pro všechny strávníky. Stále však…

EZ

Soutěž škol

Další soutěž ke kulatému výročí narození významných sportovců se konala v pondělí. Paní učitelka Grygaříková, která náš tým vedla, o tom…