Screeningové testování

Screeningové testování

Vážení rodiče.
Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.
Screeningové testování se týká škol ve 22 okresech, mezi které je zařazen i okres Nový Jičín. Hlavním cílem tohoto preventivního testování je umožnit bezpečný provoz škol a školských zařízení v regionech, kde je v současné době vývoj epidemické situace nejrizikovější a kde se zvyšuje riziko zavlečení nákazy do škol.
Ve škole mohou být pro preventivní testování použity pouze testy určené pro sebetestování, které budou do školy dodány, nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené testy k použití laickou osobou, které si žák donese.
Testování bude probíhat stejně jako v září vždy 1. vyučovací hodinu (8. a 15. 11.). Pokud žák nebude přítomen, bude testován dodatečně ihned po příchodu do školy.

Kdo testování nemusí podstoupit
Testování nepodstupují děti a žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění  covid-19  (od pozitivního testu na covid-19 neuplynulo více než 180 dní), případně dítě nebo žák, který doloží negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Pokud je výsledek preventivního antigenního testu negativní
Žák pokračuje ve výuce.

Pokud je výsledek preventivního antigenního testu pozitivní
V případě, že výsledek preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1 písm. a) je pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce, zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen žáka ve škole ihned vyzvednout. Škola se následně řídí dalšími pokyny vydanými Ministerstvem zdravotnictví.
Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Další aktuality