Rodičům našich žáků

Rodičům našich žáků

Vážení rodiče.
V poslední době nás trápí několik věcí, které bych teď ráda sdělila.

 COVID-19
Chci vás ubezpečit, že jsme v pravidelném kontaktu s KHS MSK, pracovníky Územního pracoviště v Novém Jičíně, a to i několikrát denně. Každý případ spojený s COVIDEM-19 v naší škole je konzultován. Vzhledem k množství případů není vždy řešení okamžité a ihned jasné. Mnohdy jsou informace upřesňovány a doplňovány v průběhu dne, někdy se stanovisko vyvíjí dle dalších aktuálních informací… Proto vás prosíme o trpělivost. Ani pro nás tato situace není příjemná a jednoduchá, bojujeme s časem, aktuálním stavem, stavem zaměstnanců přítomných ve škole i informacemi, které se mnohdy mění každou chvíli. 
Na základě jednotlivých informací je tvořen plán, který se týká výuky, provozu školní družiny, chodu školní jídelny apod. A jistě pochopíte, že ten nemůže být, vzhledem k rychlosti změn, dlouhodobý. Proto je důležité, abyste vy i žáci sledovali a řídili se pokyny třídních učitelů. Zejména důležité je nastavení a dodržování  online hodin, které se také mohou v průběhu týdne měnit. Pokud vám něco není jasné, neváhejte a obraťte se na TU vašich dětí. Zrovna tak třídním učitelům sdělujte potřebné informace o očkování, zdravotním stavu vašich dětí, sdělte data možného návratu vašich děti do školy, která vám sdělili na hygieně apod. Tím velmi napomůžete organizaci v průběhu těchto ne zrovna lehkých dnů, kdy musíme zabezpečit „běžný“ chod školy, online výuku apod.

 Provoz školní družiny
Snažíme se o jeho zabezpečení, aby se blížil běžnému provozu školy. Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci vás ale prosíme, abyste nenechávali děti ve školní družině déle, než je nezbytné.

 Podzimní bolesti
Toto téma se opakuje každoročně, je nepopulární, ale bohužel opět aktuální. Ve škole máme dalšího nepřítele jménem vši.
Žádám rodiče (zejména žáků 1. stupně), aby své děti pravidelně sledovali. V případě, že něco nežádoucího ve vlasech svých dětí naleznete, neváhejte kontaktovat TU, který může na situaci reagovat, na nebezpečí anonymně upozornit rodiče spolužáků, aby nedocházelo k jeho rozšíření.
Věříme, že s vaší pomocí i tuto nelehkou situaci, která se týká výše uvedených informací, zvládneme. 

Další aktuality

PHOTO-2024-03-26-20-31-31

Jarní koncert

Jarní koncert kopřivnických sborů a kapel se uskutečnil tradičně před Velikonocemi. Ve dvou dopoledních a jednom večerním koncertě se…