Rodičům

Kdo je školní metodik prevence?

  • působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a školní psycholožkou
  • pracuje především v oblasti prevence rizikového chování (sociálně nežádoucích jevů), spolupracuje při tvorbě a kontrole realizace preventivního programu školy
  • zaměřuje se na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
  • spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového jednání (sociálně patologických jevů) u jednotlivých žáků a tříd a podílí se na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
  • zajišťuje besedy, přednášky a aktivity pro třídní kolektivy
  • koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků
  • v případě potřeby je Vám školní metodik prevence k dispozici ve svých konzultačních hodinách (každý první čtvrtek v měsíci od 15 do 16 hodin), případně po domluvě v jiném termínu

Další aktuality

Foto hl

Prázdniny jsou tady

Končí 2. den prázdnin, na které jsme se všichni moc těšili. Je čas ohlédnout se za uplynulým školním rokem. Začínali jsme téměř klasicky.…