Pro pedagogy

Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných zde, nebo níže v souborech.

  • ve vyhlášce od str. 19 přehled PO 1. a dalších stupňů podpory
  • od str. 50 přehled pomůcek, které je možné pro žáka žádat ve 2. a vyšších stupních podpory (pokud vypisujete zprávu pro vyšetření v PPP - prohlédněte si co je možné žákovi doporučit dle druhu vzdělávací potřeby, i pro nadané a vypsat ve zprávě co považujete u žáka za užitečné

Metodika pro nastavování podpůrných opatření zde, nebo níže v souborech.

  • v dokumentu jsou vyznačené pasáže, které můžou být užitečné při sestavování PLPP - naleznete tam tipy a návrhy, co si u žáka všímat, co zahrnout do PLPP nebo Zprávy pro PPP
  • od str. 16 - východiska pro sestavení PO 1. stupně
  • od str. 50 - PO pro nadané
  • od str. 54 - SPU
  • od str. 58 - obtíže v chování
  • od str. 70 - PO u vybraných konkrétních projevů problémového chování
  • od str. 100 - konkrétní ukázky postupů

JAK PRACOVAT S DĚTMI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Moc příjemně, přehledně zpracovaná metodika pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, ale najdete tam tipy i pro vedení práce s třídním kolektivem nebo komunikaci s rodiči. Spousta konkrétních tipů pro podporu žáka v 1. stupni PO s různými druhy SVP (VPU, VPCH, PAS, nadaní žáci) - stojí za přečtení ZDE nebo níže v souborech.

Další aktuality

Obrázek WhatsApp, 2023-12-05 v 19.32.53_44631873

Mikuláš ve škole

Žáci nejvyšších ročníků si i letos pro své spolužáky připravili krásný den s Mikulášem, čerty a anděly. Připravili si krásné masky a malé…

Blue Illustrated Christmas Market Instagram Story (1)

Vánoční jarmark

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy 7. prosince od 14 do 17 hodin na tradiční předvánoční jarmark. Čekají na Vás výrobky žáků,…