Odvolání

Vzor odvolání proti případnému nepřijetí žáka na SŠ

 

 

Adresa žáka: Místo, datum:

 

 

Adresa SŠ, k rukám ředitele:

 

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

 

Vážený pane řediteli/paní ředitelko,

v souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. § 60 podávám odvolání proti Vašemu rozhodnutí o nepříjetí mého syna/dcery ……………………………………… nar. …………………………

bytem v ……………………………………… ke studiu na Vaší škole.

Žádám Vás o přezkoumání svého rozhodnutí a prosím o přihlédnutí k následujícím okolnostem. /Dále vypište důvody, pro které si myslíte, že by Vaše dítě mělo být přijato, např. sociální situace rodiny- dojíždění, zdůrazněte zájem dítěte o danou školu a studium na ní, dále zájmy dítěte, koníčky, kroužky, které mají vztah k danému studiu, dědičnost daného povolání v rodině atd./

Děkuji za pochopení a věřím v kladné vyřízení.

S pozdravem

 

podpis zákonného zástupce

 

Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí řediteli SŠ!

Další aktuality

Obrázek WhatsApp, 2023-12-05 v 19.32.53_44631873

Mikuláš ve škole

Žáci nejvyšších ročníků si i letos pro své spolužáky připravili krásný den s Mikulášem, čerty a anděly. Připravili si krásné masky a malé…

Blue Illustrated Christmas Market Instagram Story (1)

Vánoční jarmark

Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy 7. prosince od 14 do 17 hodin na tradiční předvánoční jarmark. Čekají na Vás výrobky žáků,…