Odvolání

Vzor odvolání proti případnému nepřijetí žáka na SŠ

 

 

Adresa žáka: Místo, datum:

 

 

Adresa SŠ, k rukám ředitele:

 

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

 

Vážený pane řediteli/paní ředitelko,

v souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. § 60 podávám odvolání proti Vašemu rozhodnutí o nepříjetí mého syna/dcery ……………………………………… nar. …………………………

bytem v ……………………………………… ke studiu na Vaší škole.

Žádám Vás o přezkoumání svého rozhodnutí a prosím o přihlédnutí k následujícím okolnostem. /Dále vypište důvody, pro které si myslíte, že by Vaše dítě mělo být přijato, např. sociální situace rodiny- dojíždění, zdůrazněte zájem dítěte o danou školu a studium na ní, dále zájmy dítěte, koníčky, kroužky, které mají vztah k danému studiu, dědičnost daného povolání v rodině atd./

Děkuji za pochopení a věřím v kladné vyřízení.

S pozdravem

 

podpis zákonného zástupce

 

Odvolání lze podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí řediteli SŠ!

Další aktuality

VAŘÍME

Stravování

Vážení rodiče, část zaměstnanců školní jídelny se příští týden vrátí, proto od 26. 9. obnovíme stravování pro všechny strávníky. Stále však…

EZ

Soutěž škol

Další soutěž ke kulatému výročí narození významných sportovců se konala v pondělí. Paní učitelka Grygaříková, která náš tým vedla, o tom…