Nepřítomnost

V případě nepřítomnosti omlouvejte dítě  přes sekretariát.
Tel.: 556 802 288, 556 802 292, 737 263 891