Nepřítomnost

V případě nepřítomnosti dítěte omlouvejte dítě třídní učitelce na tel. 604 654 554