Projekt Techno 2012

 

Projekt Techno 2012

EpTŽ 5 (Exkurze pro talentované žáky) - Ostrava

Tentokrát, už ale naposledy, jsme 23. 5. 2012 s 10 žáky této školy navštívili Ostravu. Konkrétně Vítkovickou SPŠ, která ma tu zvláštnost, že přesto že je soukromá, žáci nemusí platit žádné školné, naopak pobírají stipendium. Škola je totiž sponzorovaná Vítkovicemi. Může se také pyšnit nadstandardním vybavením. Poté jsme se přesunuli do Robotického centra VŠB, kde žáci zhlédli nejmodernější technologie, používané v průmyslu a v jiných oblastech.

DP (Den profesí)

Mezi 24. 4. a 4. 5. 2012 žáci navštěvili spoustu místních firem, aby viděli, jak se co dělá. Viději výrobu kol, moderní elektroniky, elektrických součástek do automobilů, léků a vitamínů, bojových vozů atd. Všichni byli moc spokojeni.

EpTŽ 4 (Exkurze pro talentované žáky) - Přerov a Vizovice

Dne 11. 4. 2012 již po čtvrté vyrazilo 14 vybraných žáků naší školy na exkurze. Tentokrát byly vybrány firmy 2. Meopta Přerov a výroba nábytku Sýkora ve Vizovicích. Žáci mohli vidět výrobu nejmodernějších dalekohledů, zaměřovací techniky a následně výrobu moderních kuchyňských linek. Celá akce proběhla zdárně a byla zakončena obědem ve Valašském šenku ve Vizovicích.

Testování žáků 6. ročníků

V úterý 14. 2. 2012 proběhlo již třetí a poslední psychologické testování žáků 6. ročníků. testování se týká vědecko - technických zájmů a mělo by žákům pomoci zvolit pro ně tu nejvhodnější profesi. Těm nejlepším pak bude nabídnuto ještě testování ohledně technické kreativity.

Den technických střeních škol

24. 1. 2012 navštívili žáci 9. ročníků, v rámci projektu TECHNO 2012, tyto SŠ. Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí, SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku Místku, Střední průmyslová škola v Hranicích na Moravě, SŠ nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem a SŠ teleinformatiky v Ostravě Porubě.

 

 

EpTŽ 3 (Exkurze pro talentované žáky) - Brno
25. 10. 2011 jsme opět vyrazili s 12 vybranými žáky naší školy poznávat nejmodernější technologie. Tentokrát do Brna, konkrétně na VUT. Tam jsme navštívili strojní, chemickou a elektrotechnickou fakultu, kde žáci mohli vidět leteckou zkušebnu, virtuální učebnu, dovědět se něco o nanotechnologiích atd. Poté jsme se přesunuli do Technického muzea v Brně. Tam si žáci mohli ověřit v tzv. interaktivní učebně spoustu fyzikálních zákonů v praxi nebo např. pochopit princip fungování vodních turbín. Celá akce byla velmi úspěšná, až na nemilosrdné počasí.

 


 


Den otevřených dveří

1. 10. 2011 v rámci slavnostního otvírání nového sportovního hřiště při ZŠ dr. Milady Horákové se uskutečnil Den otevřených dveří. Při této příležitosti byla mimo jiné také veřejnosti zpřístupněna nová polytechnická učebna, která vznikla v rámci projektu Techno 2012.

Akce DTK 2

Dne 26. 9. 2011 proběhla v zasedací místnosti MěÚ v Kopřivnici další z akcí projektu Techno 2012 a to tzv . Den technické kariéry. Na této akci měli žáci převážně 9. ročníků možnost získat informace přímo od  nejrůznějších SŠ a firem blízkého i širokého okolí.

Akce EpTŽ 2 - Nošovice Hyundai
 

Dne 21. 6. 2011 měli vybraní žáci 7. a 8. r., v rámci projektu Techno 2012,  možnost zhlédnout kompletní výrobu osobních aut Hyundai v největší automobilce na evropském kontinentu v Nošovicích. 

  

Návštěva ÚP Nový Jičín

Dne 23., 24. a 25. 5. 2011 všichni žáci 8. ročníků naší školy navštívili v rámci projektu TECHNO 2012 ÚP v Novém Jičíně, kde byli seznámeni  s činnosti  ÚP a s možnosti pomoci v případě rozhodování o své budoucí profesi atd.

Polytechnická učebna slavnostně otevřena

Současně - přesně v 10.08 h. (25. 5.) - přestřihli  starosta města Ing. Jalůvka a ředitel školy Mgr. Pospěch zelenou mašli a tím symbolicky otevřeli novou polytechnickou učebnu, která vznikla díky projektu TECHNO 2012. Přítomno bylo 25 hostů z okolních škol, vedení města i Centra podnikání a rozvoje, zastoupen byl tisk a kabelova televize. Přítomní byli seznámeni s tím, jak projekt vznikal, zhlédli ukázku zachycující stěžejní chvíle z období budování učebny. Všichni projevili přání, aby tato nejmodernější učebna sloužila svému účelu a polytechnická výchova se vrátila do škol. Hosté si pak mohli učebnu prohlédnout, viděli i praktickou ukázku využití v podání žáků ze ZŠ Emila Zátopka, kteří dostali jako první příležitost některé vybavení vyzkoušet. V tuto chvíli bude učebna ve zkušebním provozu a od nového školního roku začne sloužit k výuce žáků čtyř kopřivnických škol.

 

Den technických středních škol

Dne 28. 1. 2011 se žáci 9. r. naší školy zúčatnili v rámci projektu TECHNO 2012 Dne technických středních škol. K vidění byly SPŠ chemická Ostrava, SŠ teleinformatiky Ostrava, SPŠ Hranice a SPŠ nábytkářská v Bystřici pod Hostýnem. Každý žák navštívil dvě z těchto škol, kde byl seznámen s nabídkou oborů, uplatněním a na vlastní oči mohl vidět práci studentů těchto škol přímo v praxi.

 

 

 

Pozvánka na Den technické kariéry pro rodiče a žáky 9. tříd

 Uskuteční se v pondělí 29. 11. 2010. Více se dozvíte po kliknutí na následující odkaz.

http://www.prokopr.cz/index.php?id=251&art=1371&cat=1335&I=0

EXKURZE PRO TALENTOVANÉ ŽÁKY

Dne 20. 10. 2010 v době od 8.00 do 14.00 hod.

Ústav progresivních technologií pro automobilový průmysl, Geologický pavilon a Robotické centrum na Vysoké škole báňské Technické univerzitě v Ostravě.

V 8.50 hod. jsme dorazili do areálu VŠB TU v Ostravě. Poté se nás ujal pracovník VŠB TU Ostrava ing. Klaus z Ústavu progresivních technologií  pro automobilový průmysl Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU a zahájili jsme  plánovaný program exkurze. Seznámili jsme se s novými technologiemi a modely aut, které vyvíjejí studenti VŠB, přičemž se zaměřují na technologie šetrné k životnímu prostředí. Potom jsme zavítali do Geologického pavilonu VŠB TU Ostrava. Pracovnice pavilonu nás seznámila s bohatou expozicí minerálů a hornin a vysvětlila nám, že většina zařízení, která dnes využívají, mají svůj počátek v podobě surovin pro výrobu jednotlivých komponent nejrůznějších strojů a zařízení. Posledním z navštívených pracovišť bylo robotické centrum VŠB TU Ostrava, kde rovněž pracují studenti z VŠB. Toto pracoviště bylo nejzajímavější. Viděli jsme zde vývojové pracoviště, kde se vyvíjejí roboti využitelní v nejrůznějších odvětvích průmyslu (např. ve výrobních linkách, ale také při práci pyrotechniků).

Exkurze skončila ve 13.10 hod. a ve 14.00 hod. jsme dorazili zpět do Kopřivnice.

Odkaz:

V květnu proběhlo testování žáků pro projekt Techno 2012. Po vyhodnocení budou s výsledky vyrozuměni žáci a rodiče

16. 6. 2010 Screening technicko-praktického porozumění žáků na 2. stupni ZŠ

V měsíci květnu a 1. polovině června na naší škole proběhlo v rámci projektu TECHNO 2012 – start technické kariéry psychologické testování žáků 6., 7. a 8. ročníků.

Hlavním cílem testování je identifikovat žáky, kteří mají nadání k řešení technicko-praktických úkolů, kteří směřují k některé z potenciálních technických profesí a mají zájem o obory z přírodovědného spektra.

Výstupy testování budou východiskem pro výchovné poradce, kteří vytvoří kariérový profil žáka a poskytnou zpětnou vazbu žákům a jejich rodičům v dalším profesním směřování.  Také budou jedním z kriterií výběrů žáků, kteří se zúčastní dalších aktivit, jež budou realizovány v rámci projektu TECHNO 2012, jako je např. Den profesí, Exkurze pro talentované žáky, Den technických středních škol.

Odkaz: http://www.zsmilhor.cz/fotogalerie/2010technotest/index.htm

Den technických SŠ ze dne 26. 2. 2010

 

Dne 26. února 2010 se uskutečnila exkurze žáků pod názvem Den technických středních škol. Všichni žáci 9. ročníků ze škol zapojených do projektu TECHNO – start technické kariéry navštívili dvě vybrané střední školy podle jejich zájmu.

Navštíveny byly tyto střední školy: SPŠ chemická, Hranice na Moravě, SPŠ elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm

Foto najdete ve fotogalerii.

 

TECHNO 2012 – START TECHNICKÉ KARIÉRY

ZÁKLADNÍ CÍLE

Rozšíření a inovace polytechnického vzdělávání na ZŠ ve městě s cílem posílit zájem o technické obory SŠ, popularizace technických oborů/profesí.

Realizací projektu by měly být naplňovány následující aktivity Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice 2007-2022:

E.2.1.4 Rozšíření polytechnického vzdělávání na ZŠ ve městě s cílem posílit zájem o technické obory,

E.2.1.5 Komunikační kampaň – popularizace technických oborů.

Obsahově bude projekt zaměřen na zkvalitnění podmínek pro přípravu žáků na výuku v technických oborech včetně zvyšování motivace žáků k uplatnění v technických oborech. Projekt je založen na nezbytnosti partnerské spolupráce základních škol se zaměstnavateli v regionu.

HARMONOGRAM PROJEKTU

Zahájení projektu: 19. listopad 2009

Ukončení projektu: 30. červen 2012

Délka trvání projektu: 32 měsíců

ZAPOJENÉ SUBJEKTY

 • žadatel: Centrum podnikání a rozvoje s.r.o. Kopřivnice
 • partner 1-4: ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ 17. listopadu, ZŠ E. Zátopka, ZŠ sv. Zdislavy
 • partner 5: Město Kopřivnice

ROZPOČET PROJEKTU

celkem: 8,974.071 Kč, z toho vybudování polytechnické učebny a polytechnické pomůcky: 1,760.510 Kč

HLAVNÍ AKTIVITY

 • Spolupráce institucí počátečního vzdělávání na regionální úrovni s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce (např. stáže učitelů u zaměstnavatelů, exkurze žáků do firem apod.).
 • Rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání, osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.
 • Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech.

PRODUKTY/VÝSTUPY PROJEKTU

 • polytechnická učebna na ZŠ dr. Milady Horákové, vybavená moderními polytechnickými pomůckami
 • databáze potenciálních firem pro partnerskou spolupráci se ZŠ
 • partnerské smlouvy mezi ZŠ a firmami
 • Den v praxi - exkurze pedagogických a výchovných pracovníků do vybraných firem
 • Den technické kariéry – akce pro rodiče a žáky, propagace technické kariéry, aktuální informace z trhu práce, prezentace vybraných firem.
 • Den profesí – projektový den zaměřený na poznání technických profesí pro II. stupeň ZŠ: seznámení žáků s profesemi, exkurze žáků do podniků a firem, prezentace poznatků žáky.
 • Den technických SŠ – prohlídka tech. škol v Kopřivnici a okolí s jejich prezentací.
 • Návštěva špičkového technického pracoviště – exkurze pro talentované žáky.
 • Publikace „Technická kariéra v kraji“ – určena žákům a rodičům ZŠ, prezentace možností rozvoje technické kariéry dítěte v podmínkách kraje: prezentace významných firem a technických profesí, technických SŠ a VŠ, poptávka trhu práce po tech. profesích, perspektiva povolání ap.
 • Školení pedagogických pracovníků - metodika a použití multimédií (interaktivní tabule ap.) ve výuce technicky zaměřených předmětů
 • Inovovaný vzdělávací modul pro oblast Člověk a svět práce, v rozsahu 40 výukových hodin, 20 ks titulů metodických listů, 10 ks titulů pracovních listů, s využitím polytechnické učebny a jejího vybavení.
 • Inovovaný vzdělávací modul pro oblast Člověk a příroda, v rozsahu 40 výukových hodin, 20 ks titulů metodických listů, 10 ks titulů pracovních listů, s využitím polytechnické učebny a jejího vybavení.
 • Inovovaný studijní materiál pro předmět Volba povolání, 10 pracovních listů.
 • Webový portál – pro publicitu projektu a prezentaci projektových výstupů.

Kopřivnice, 3.11.2009, zpracoval: CPR Kopřivnice

 

Další aktuality