Rezervace, pronájmy

1. Co nabízíme

Veřejnost může využívat:
malou a velkou tělocvičnu
zrcadlový sál
jednotlivá sportoviště umístěná ve venkovním sportovním areálu školy (atletika, malá kopaná, volejbal)

2. Možnosti rezervace
jednorázová
dlouhodobá (na smlouvu)

3. Jak rezervovat
u jednorázové rezervace pouze telefonicky: 734 236 596 – pan Petr Chechelský (správce)
u dlouhodobé rezervace je pronájem daný smlouvou

4. Kdy rezervovat
pracovní dny
8:00 – 13:00 hod.
v době víkendů, prázdnin a svátků
nejméně s týdenním předstihem

5. Dotazy, připomínky
lze zasílat na e-mail     
milhor.areal@gmail.com

Další aktuality

ŠD obr.www upr

ÚNOR 2023

Akce ve školní družině – únor  2023  6. 2.  BIJÁSEK - Největší dar 23. 2. Srdce na pravém místě

ŠD obr.www upr

LEDEN 2023

Akce ve školní družině – leden  2023 16. 1.  BIJÁSEK - Dračí princezna 26. 1. Sněhové radovánky