Termín, obvody

Vážení rodiče.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s
upuštěním od některých tradičních postupů - bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Uskuteční se v termínu od 15. dubna 2021 do 22. dubna 2021.
Formuláře k podání Žádosti o přijetí k povinné školní docházce a Souhlasu se
zpracováním osobních údajů si můžete stáhnout od 9. 4. 2021 v Dokumentech ke stažení
nebo si je můžete (od stejného data) v tištěné podobě vyzvednout v úředních hodinách ve
vstupních prostorách školy.
 

Řádně vyplněné (prosíme čitelně) formuláře:
a) zašlete poštou na adresu školy - ZŠ dr. M. Horákové, Obránců míru 369, 742 21 Kopřivnice,
b) vložte v obálce do schránky u hlavního vchodu do školy.

O přijetí dětí budete informováni po ukončení termínu zápisu a zpracování dat na stránkách školy, seznamy budou rovněž vyvěšeny na vstupních dveřích do školy.
Přijatí žáci zde budou uvedeni pod registračním číslem, které uvedete v Žádosti o přijetí.
Setkání s novými prvňáčky a jejich rodiči plánujeme po zrušení mimořádných opatření,
předpokládáme v měsíci červnu. Pokud by toto nebylo možné, setkání by se uskutečnilo na konci
měsíce srpna. O datu schůzky budete informováni na stránkách školy.
Přejeme vám všem pevné zdraví a těšíme se na setkání.

Podrobnější informace, které jsou zpracované na základě pokynů od zřizovatele, najdete v příloze pod textem nebo v aktualitách školy .

Další aktuality

Rodičům našich žáků

Vážení rodiče. V poslední době nás trápí několik věcí, které bych teď ráda sdělila.   COVID-19 Chci vás ubezpečit, že jsme v pravidelném…